جارهای بی هوازی جهت کشت میکروب های بی هوازی استفاده می شود. این جارها با اتصال به دستگاه های جار کنترلر یا با استفاده از Gas pack هوای درون خود را عاری از اکسیژن کرده و یک محیط بی هوازی را جهت رشد میکروب ها فراهم می آورند.

  • حجم 2.5 لیتر
  • ظرفیت: 9 پتری دیش با قطر 10 cm
  • دارای کاتالیزور جهت استفاده در دستگاه های کنترلر
  • مجهز به کوپلینگ اتصال سریع

کاتالوگ
ثبت سفارش