گلاوباکس

گلاوباکس ها امکان ایجاد یک اتمسفر کنترل شده را برای کاربر دارد. این محفظه های از دو بخش اصلی محفظه آماده سازی و محفظه اصلی تشکیل شده اند. محفظه آماده سازی این دستگاه در زمان بسیار کوتاه شرایط بی هوازی/ نیمه بی هوازی را برای انتقال نمونه ها و ابزار آلات به محفظه اصلی فراهم می آورد. طراحی خلاق و کنترل دقیق گاز ها در این محفظه اماکن استفاده از آن در حوزه های متنوع را فراهم می آورد. در این محفظه ها امکان کنترل کامل اتمسفر اعم از کنترل غلظت گازها، حذف اکسیژن، کنترل ذرات، کنترل دما و کنترل رطوبت وجود دارد.

گلاوباکس بی هوازی- آهن
گلاوباکس بی هوازی- استیل 304
ورک استیشن
ثبت سفارش

سفارشی سازی

تمامی گلاوباکس های تولیدی شرکت سوگند متناسب با نیاز کاربر قابلیت سفارشی سازی دارند. بدین منظور می توانید فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید. همچنین برای اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید

فرم سفارشی سازی